BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Buurt- en Speeltuinverenigingen

Op bijna alle accommodaties van de buurt – en speeltuinverenigingen in de stad Groningen wordt het beheer verzorgd door de beheerders van SBB. Zij zijn de gastvrouw of gastheer van het centrum. Bij hen kunt u terecht met vragen over activiteiten, openingstijden, maar ook voor een drankje of een informeel praatje. En uiteraard zijn onze beheerders eveneens verantwoordelijk voor het technisch beheer op de accommodaties.

De buurt – en speeltuinverenigingen hebben een belangrijke functie bij het in stand houden van de sociale verbanden en de leefbaarheid in uw buurt. Besturen signaleren behoeftes en vertalen deze in aantrekkelijke activiteiten voor bezoekers van het speeltuingebouw. Diverse instellingen leveren hun specifieke bijdragen aan het wel en wee van de centra en de wijkbewoners. Alle hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. SBB is de betrokken partner als uitvoerder van het beheer. Samen met het bestuur, andere professionals en vele vrijwilligers wordt gewerkt aan een bruisend activiteitenaanbod.


De beheerder
Elke woensdagmiddag is het weer feest in de speeltuin in de Helpen. Het mooie weer van vandaag stuwt weer veel kinderen met ouders richting de speeltuin. Spelende kinderen in een recent volledig vernieuwde speeltuin en gezelligheid onder de begeleiders aan de grote tafel achter het complex. Beheerder O heeft het druk, maar is tevreden met zoveel klandizie. De combinatie met de ochtendactiviteit voor de oudere wijkbewoners uit de directe omgeving van Helpman bevalt haar uitstekend. Haar ervaring met het kinderwerk komt haar in de speeltuin bovendien uitstekend van pas.

Meer informatie over speeltuinen in Groningen vindt u op de Internetsite:
www.speeltuinen-groningen.nl