BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Van alles voor ouderen in de stad

Ouderen en zelfredzaamheid  (info verouderd!!)

Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is dat ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig in eigen huis en buurt willen blijven wonen. Maar door het wegvallen van partner en vrienden, afnemende mobiliteit en toenemende gezondheidsproblemen lopen ze een groot risico om in een sociaal isolement terecht komen. Dan is het van belang dat er in de directe woonomgeving activiteiten zijn waar men andere wijkbewoners kan ontmoeten.

Een andere ontwikkeling in de samenleving is de digitalisering ervan, want veel informatie en communicatie gaat alleen maar via de computer. Ook ouderen moeten in deze ontwikkeling mee, alleen al om te voorkomen dat zij gedwongen afhaken in deze ‘digitale samenleving’.

 

 In buurtcentrum Stadspark is daarom het project Ouderen&Zelfredzaamheid ontwikkeld in samenwerking met stichting Senioren Werkplaats Groningen (WPG). Vanaf oktober 2005 worden in het buurtcentrum computerlessen voor senioren georganiseerd. Deze succesvolle lessen kenmerken zich door een laagdrempelige aanpak. Er is sprake van kleinschaligheid met een individuele begeleiding door docentvrijwilligers, waardoor de lessen erg goedkoop zijn. Bovendien wordt er expliciet gewerkt vanuit de vraag van de ouderen zelf, men leert wat men zelf wil leren zonder vastomlijnd programma.

Deze methodiek rondom de computerlessen wordt inmiddels ook toegepast in buurtcentrum Poortershoes, in Sonde 2000 en in 3 Speeltuinen in de Oosterparkwijk.

 

Tijdens de lessen blijkt meestal snel dat er ook behoefte is aan ondersteuning thuis, bijvoorbeeld bij het installeren van programma’s, het opschonen van de PC, maar ook bij het aanleggen van een internetverbinding. Er wordt regelmatig ondersteuning geboden door docenten, want ook als cursisten al een tijd niet meer op les zitten weten ze hun docent nog vaak heel goed te vinden. Dit is een deel van de kracht van deze manier van lesgeven. Door de individuele begeleiding krijgen de mensen de gelegenheid om elkaar goed te leren kennen. Er komen vaak heel wat verhalen los als mensen leren mailen met familie en vrienden. Door de ontstane vertrouwensband is de drempel dan veel lager om bij problemen met de computer de eigen (voormalige) docent te benaderen. Ook komen veel cursisten voor de gezelligheid en voor het sociale contact met medecursisten. Er worden regelmatig mailadressen uitgewisseld en mailtjes naar elkaar verzonden. Sommige cursisten zijn zo enthousiast dat ze eigenlijk niet willen stoppen met de lessen. Daarom worden er ook inloopochtenden of een computerclub georganiseerd, waar men vrijblijvend langs kan komen en waarbij er wel ondersteuning is door een vrijwilliger. Er ontstaat een basis voor een eigen sociaal netwerk en gezelligheid. Ook nadat de cursus zelf is beëindigd.


Een mailreactie van een van de deelneemsters

Vanaf september t/m januari ben ik begeleid door .
Ik moet U zeggen dat ik het fantastisch vond. Omdat ik niet grootgebracht ben in de digitale wereld is het niet eenvoudig de taal met bijbehorende handelingen eigen te maken. Ik volgde ooit een cursus via de seniorenacademie. Heel goed gegeven, maar ik hield van de cursus nauwelijks iets over. Er ging 90% verloren.
Ik kom nu bij het poortershus en daar kan ik mijn eigen stappen zetten onder individuele begeleiding.
1. Elke stap wordt zo uitgelegd dat het precies de informatie bevat die ik nodig heb.
2 ik doe niet meer stappen dan ik bewerken en verwerken kan.
3 Ik doe de stappen die ik kan gebruiken. afgestemd op mijn "gebruik" van de computer