BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Buurtcentra

In de meeste buurtcentra in de stad Groningen ontmoet u onze beheerders. Zij zijn gastvrouw of gastheer op het buurtcentrum. Bij hen kunt u terecht met vragen over activiteiten, openingstijden of voor een informeel praatje. Uiteraard zijn onze beheerders ook verantwoordelijk voor het technisch beheer op de accommodaties.

Het buurtcentrum heeft een belangrijke functie bij het in stand houden van de sociale verbanden en de leefbaarheid in uw buurt. Er worden problemen gesignaleerd en aangepakt. Regelmatig worden er aantrekkelijke activiteiten georganiseerd.

Diverse instellingen leveren hun specifieke bijdrage aan het wel en wee van de centra en de wijkbewoners. Alle hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Sociaal Buurtbeheer is de betrokken partner als uitvoerder van het beheer. Samen met het bestuur, andere professionals en vele vrijwilligers wordt gewerkt aan een bruisend activiteitenaanbod en een voor alle bezoekers gezellige sfeer.

De beheerder
Na de opening van het gebouw en het zetten van koffie en thee volgt een eerste controle. Is alles schoon, moet er worden bijgevuld, klaargezet, omgebouwd? Het normale programma of zijn er bijzonderheden? De eerste bezoekers melden zich voor de schilderclub en de yoga. Er is nog een vergadering met een lunch. Als om 17.00 uur de laatste kinderen weg zijn van de clubs en de stagiaires de dag evalueren, is de boel weer aan kant voor de activiteiten van de avond.
Adressen van de verschillende buurtcentra kunt u hier vinden. Schoonmaak Service / Civiele Dienst

De schoonmaakdienst van WerkPro (valt onder De Makers) bestaat uit een groep mensen die over het algemeen gezamenlijk werkzaam zijn. De schoonmaakactiviteiten vinden niet alleen plaats binnen locaties van WerkPro maar ook bij diverse buurtcentra en speeltuinen. Het voordeel van het zeer nauw samenwerken is, dat bij ziekte of verlof de gehele groep weet wat er gedaan moet worden en u als klant hier niets van merkt. Begin 2007 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw aanbod van diensten. Door scherpe prijsafspraken met diverse onderaannemers, kan via de Civiele Dienst gebruik gemaakt worden van meerdere diensten, waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Wij kunnen u naast de schoonmaak ook ondersteunen bij diverse, uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden.

Voor meer informatie over de Civiele Dienst kunt u terecht bijActiviteit in het buurtcentrum