BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Buurt

Buurt leveren net als hun collega’s, de beheerders in de buurtcentra en speeltuinen, een bijdrage aan de leefbaarheid in de directe woonomgeving van mensen. De buurt werken vanuit buurtpanden verspreid over de stad.

Alle buurt zijn benaderbaar en aanspreekbaar voor de bewoners in de directe eigen woonomgeving. Als u door de bomen het bos niet meer ziet, dan kan de buurt u waarschijnlijk wel weer op weg helpen. Als u hulp nodig heeft bij een klus in of om het huis, kunnen zij u wellicht helpen. Dat laatste geldt vooral voor ouderen of mensen die om andere redenen hulp nodig hebben. Is het een rotzooi bij u in de buurt, of is er veel overlast en komt u niet verder bij andere instanties? De buurt helpt u verder! Hij geeft het begrip 'leefbaarheid' handen en voeten en is een onmisbare schakel in de keten die buurtbeheer heet.

Sommige richten zich meer op de fysieke woonomgeving en zorgen dat de buurt schoon, netjes en in een goede staat van onderhoud blijft. Andere buurt zijn meer op de mens gericht en onderhouden direct contact met bewoners en organisaties die betrokken zijn bij de buurt. Sommige buurt zijn de ogen en de oren van de wijk, anderen leveren hand - en spandiensten aan het wijknetwerk (notuleren, zwervuilteams, ICT, manifestaties, enz.).

Loopt u tegen muren op? Laat het ons weten!