BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Nuttige adressen in Vinkhuizen

Vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen - WOV
050 - 573 3908
info@vinkhuizen.nl
www.vinkhuizen.nl

Wijkraad De Held
Leegeweg 4/6
9745 CP Groningen
050 - 577 6417
secretaris@de-held.nl
www.de-held.nl

Buurtpand Vinkhuizen-de Goudvink
Goudlaan 297
9743 CH GRONINGEN
(050) 579 16 79
vinkhuizen@buurtbeheer.com

Wijkcentrum ’t Vinkhuys
Diamantlaan 94
9743 BJ Groningen
(050) 577 0770
info@vinkhuys.nl
http://www.vinkhuys.nl/

JC De Wende
Goudlaan 555
9743 CP Groningen
(050) 577 7324
info@buurtcentrumdewende.nl
www.buurtcentrumdewende.nl

Vensterschool Vinkhuizen
Siersteenlaan 480-1
9743 EZ Groningen
(050) 579 0181

Trefpunt De Siersteen 
Siersteenlaan 420/1
9743 ES Groningen
(050) 577 0173 of 571 6643 (mw. Büchele)

BSV Vinkhuizen Zuid (De Apekooi)
Zilverlaan 4
9743 RK  Groningen
(050) 571 5355
vinkhuizen@home.nl
http://www.speeltuinen-groningen.nl/vinkhuizenzuid

WIJ Vinkhuizen
Locatie: achterzijde MFC ’t Vinkhuys
Boraxstraat 2
 9743 VP Groningen
050 367 63 03
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-vinkhuizen
wijvinkhuizen@wij.groningen.nl

Wijkpost Noordwest
Park Selwerd 2
050 - 367 8910
WEBSITE Wijkposten