BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Adressen in de Schildersbuurt/Kostverloren

Vereniging Wijkraad Schilderswijk
Breitnerstraat 14
9718 ML Groningen
050 - 313 9118
secrschilderswijk@home.nl

Wijkgroep Kostverloren
Gerard Doustraat 102
9718 RL Groningen
050 - 311 9765
wijkinfokostverloren@home.nl
www.kostverloren.nl

Trefpunt De Siersteen
Siersteenlaan 420/1
9743 ES Groningen
(050) 577 0173 of 571 6643 (mw. Büchele)

Buurtcentrum Oranjewijk
Prinsesseweg 44-1
9717 BK Groningen
(050) 312 7738
buurtcentrumoranjewijk@home.nl
http://www.buurtcentrumoranjewijk.nl/

Van Ostade Stichting 
Jakob van Ruysdaeltraat 73
9718 SC  Groningen
(050) 311 8119
vanostade@speeltuinen-groningen.nl
www.speeltuinen-groningen.nl/ostade

BSV Vinkhuizen Zuid (De Apekooi)
Zilverlaan 4
9743 RK  Groningen
(050) 571 5355
vinkhuizen@home.nl
http://www.speeltuinen-groningen.nl/vinkhuizenzuid

Wijkcentrum ’t Vinkhuys
Diamantlaan 94
9743 BJ Groningen
(050) 577 0770
info@vinkhuys.nl
http://www.vinkhuys.nl/

Vensterschool Vinkhuizen
Siersteenlaan 480-1
9743 EZ Groningen
(050) 579 0181
vsvinkhuizen@hetnet.nl
www.beam.to/vsvinkhuizen

STIP Paddepoel
Locatie Bernlef
Antaresstraat 45
050 - 575 2345
STIP Website

STIP Vinkhuizen
Locatie Het Vinkhuys
Diamantlaan 94
050 - 577 1880
STIP Website

Wijkpost Noordwest
Park Selwerd 2
050 - 367 8910
WEBSITE Wijkpost