BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Nuttige adressen in de Oosterpoort

Buurtcentrum Poortershoes
Oosterweg 13
9724 CA Groningen
(050) 313 1141
poortershoes2@home.nl
http://www.poortershoes.nl/

Buurtcentrum Stadspark
Lorentzstraat 11
9727 HW Groningen
(050) 525 7134
buurtcentrum@stadspark.demon.nl
www.buurtcentrumstadspark.nl

BSV Oosterpoort
Meeuwerderweg 159
9724 ES  Groningen
(050) 313 4084
oosterpoort@speeltuinen-groningen.nl
www.speeltuinen-groningen.nl/oosterpoort

Buurtpand Oosterpoort / Herewegbuurt / Rivierenbuurt 
Mauritsstraat 1
9724 BH GRONINGEN
(050) 313 61 99
oosterpoort@buurtbeheer.com

Buurtoverleg Oosterpoort
Mauritsstraat 1
9724 BH Groningen
(050) 312 18 07

Wijkpost Zuid
Van Schendelstraat 11-15
050 - 313 5433
WEBSITE Wijkposten

STIP Oosterparkwijk
Locatie Treslinghuis
Klaprooslaan 12
050 - 368 3896
STIP Website