BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Nuttige adressen in de Oosterparkwijk

Spelcontainer Oosterparkwijk
Beheerder is Rolf Dussel
Open: dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
Lokatie: Klaprooslaan, tegenover nummer 55
9713 SJ GRONINGEN
(06) 1066 2286
r.dussel@buurtbeheer.com 

Treslinghuis
Klaprooslaan 120
9713 SW Groningen
(050) 317 1280
info@buurtbeheer.com

Bewonersorganisatie Oosterpark - BO
Klaprooslaan 120
9713 SW Groningen
06 - 1646 2589
bestuurbo@hotmail.com
http://www.oosterparkgroningen.nl

JOP (Jeugdcentrum Oosterpark)
Klaprooslaan 304a
Postbus4250
9701 EG Groningen
(050) 312 4624
lenakuiper@hotmail.com

SV Oosterpark
Resedastraat 2
9713 TN Groningen
(050) 230 8831
svoosterpark@gmail.com
www.speeltuinen-groningen.nl/oosterpark

BSV Ons Belang
Zaagmuldersweg 82c
9713 LM  Groningen
(050) 312 2937
rodok@home.nl
www.speeltuinen-groningen.nl/onsbelang

BSV FEO
Gorechtkade 148
9713 CL Groningen
(050) 312 80 52
feo@speeltuinen-groningen.nl
www.speeltuinen-groningen.nl/feo

Wijkpost Oude Wijken
Electronstraat 3
9743 AH Groningen
050 - 367 8910
WEBSITE Wijkpost

STIP Oosterparkwijk
Locatie Treslinghuis
Klaprooslaan 120
050 - 368 3896
STIP Website