BuurtBeheer headerfoto

Zoeken

Nuttige adressen in Beijum

De Beijumkorf
Jaltadaheerd 53/54   veel links verouderd!!
9737 HC Groningen
correspondentieadres:
Isebrandtsheerd 97
9737 LK Groningen
(050) 541 7830
info@heerdenhoes.nl

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes
Isebrandtheerd 97
9737 LK Groningen
(050) 541 0070
info@heerdenhoes.nl
http://www.heerdenhoes.nl/

Buurtcentrum Hunzeborgh
Beijumerweg 10A
9731 EB Groningen
(050) 549 9400
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Buurtcentrum De Kleihorn
Fultsemaheerd 87
9736 CT Groningen
correspondentieadres:
Isebrandtsheerd 97
9737 LK Groningen
(050) 549 4820
kleihorn@heerdenhoes.nl

Jongerencentrum Het Trefpunt
Beijumerweg 17
Postbus 60007
9703 BA Groningen
(050) 542 2807
info@trefpunt.nl
http://www.trefpuntbeijum.nl/

Wijkpost Noorddijk
Parkallee 96
9735 AB Groningen
050 - 367 8910
Website Wijkposten

WIJ Lewenborg
Kajuit 4
9733 CA Groningen
050 367 4002
wijlewenborg@wij.groningen.nl
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-lewenborg

Bewonersorganisatie Beijum
De Wegwijzer
Ypemaheerd 42
9736 MA Groningen
050-553 5635
bob@beijum.org
www.beijum.org